-د مسيحی لپاره هر مسلمان کور -

مسیح ته مکی د فعاله عیسویانو سره په فعاله توګه په غربي هیوادونو کې د مسلمانو کورونو څخه لیدنه کوي په دې ټولو هیوادونو کې د کورونو موجود ډیټابیس کارولو سره. دوی فرصت لري چې دروازې وټکوي او انجیل شریک کړي ، او په مسلمانانو یې غږ وکړ چې د مسیح سوله خپلو کورونو ته ننوځي (لوقا 10: 6).

وروستي ليکنې