هوسیه (د تبلیغي تبصرو لړۍ)

$15.00

پیغمبر ، پرهيزګاري او د خدائ پاک نه ختمیدونکې مینه

کټه ګورۍ:

Description

د هوسا کتاب زموږ لپاره د خدای د حیرانونکې مینې کیسه ده. دا د نجات کیسه هم ده. هوسا د خدای لخوا غوښتنه شوې وه چې له داسې یوې میرمنې سره واده وکړي چې وروسته به بیا هغه ته بې وفاداري ثابت کړي. هغه باید د هغه واده د اسراییل لپاره د اعتراض درس په توګه وکاروي ځکه چې دوی په ګناه کې ژور او له خدای څخه لرې وو. هوسیا د خدای برخه لوبوي. ټول کتاب زموږ ، د هغه خلکو لپاره د خدای د تل پاتې مینې په اړه مثال دی.

پورته ته لاړ شه