فیلیپین د پاول ترټولو غیر رسمي لیکونو څخه دی. د دې کلیسا سره هغه د خپل رسول واک ټینګار کولو اړتیا احساس نه کړه. د دوی لپاره د هغه پراخه مینه څرګنده ده. هغه حتی دوی ته اجازه ورکړه چې هغه ته پیسې واستوي، کوم چې د هغه لپاره خورا غیر معمولي وه. په کړاو کې خوښي د دې لیک اصلي موضوع ده. پاول زنداني دی، بیا هم هغه د خوښۍ (اسم او فعل) اصطلاح شپاړس ځله کاروي. د هغه سوله او امید د شرایطو پراساس نه و ، مګر د مسیح په پیژندلو (3:10) او د هغه عالي ارمان په توګه دا انعام تعقیب کول. د دې هدف په پرتله ټول ګونګ وو (3:8). د دې تبصرې لړۍ ته د لیکوال چلند د ډیری عملي غوښتنلیک سره وقف دی.