عربي انجیل الکتاب المقدس

0,00 

په زېرمه کې 18) کیدای شي بیرته سرته ورسیږي

مجانا والشحن مجانا الکتاب المقدس بالعربي

عربي بائبل وړیا ، وړیا وړیا دی

په زېرمه کې 18) کیدای شي بیرته سرته ورسیږي

کټه ګورۍ:

Description

مجانا والشحن مجانا الکتاب المقدس بالعربي للباحثين عن طريق الحق وكلمة الله
عربي انجیل د وړیا لپاره وړل ، وړل د حق غوښتونکو او د خدای کلام لوستونکو لپاره وړیا دي

پورته ته لاړ شه